click me

29 April 2009

OIAM 3 (latest Rank)


carta undian OIAM 3 setakat ini, 29.april.2009 (12.15) adalah seperti berikut;

Carta undian setakat 29/04/2009 pada 12:15pm:
1). Esther = 40.79%
2). Tomok = 30.40%
3). Weera = 28.81%

Gandakan usaha untuk menyokong peserta kesayangan anda.;)

Type; YES < > nama Peserta hantar ke 33399.

No comments: